CENÍK SOFTWARE SKA pro verzi 2016

Zde uvedené ceny platí od počátku distribuce SKA 2016; pro nesíťovou verzi licence umožňuje účtovat více firem (max.996) na 1-3 počítačích v rámci jedné firmy. Podmínky pro uplatnění cen Speciál 2016 viz níže. Všechny zde uvedené ceny podléhají základní sazbě DPH.

 Název programu (modulu)  Ceny (bez DPH) 
 základní   Speciál 2016 
 Finance 5990,- 3950,-
 Sklad bez možnosti prodeje 2240,- 1590,-
 Prodejní sklad 4990,- 3490,-
 Majetek  2240,-  1590,-
 Mzdy - bez limitu počtu zam.  5990,- 4190,-
 Zakázky a nedokončená výroba 1450,-  990,-
 Práce s cizími měnami 2990,- 1990,-
 Kancelář vždy zdarma

Dále nabízíme za mimořádně zvýhodněné ceny tzv. balíky SKA - soubory programů:

 Název balíku programů  Ceny (bez DPH) 
 základní   Speciál 2016 
 SKA - Standard 
 - finance, majetek, sklad-prodej, mzdy do 25 
 14990,-    9900,- 
 SKA - Komplet - vše   17990,-   11990,- 

Při potřebě provozovat programy v jedné firmě na více než třech počítačích odděleně bude cena instalace dohodnuta individuálně.

Ceny Speciál 2016 mohou uplatnit:

Pozn.: ceny Speciál 2016 nelze uplatnit při rozšiřování stávající licence.


V případě síťové (LAN) verze programu se výsledná cena vypočítá jako násobek součtu cen dodávaných modulů (nebo ceny balíku) a níže uvedeného koeficientu. K provozu síťové aplikace je třeba navíc ještě síťový run-time UFANDu ver. 4.2:

 Instalace na (počet stanic v síti)   Koeficient   Cena run-time (bez DPH) 
 do 5 stanic 1,5 3400,-
 6 až 10 stanic 2,0 5200,-
 nad 10 stanic 2,5 8400,-

Jedna instalace = provoz programu na jednom počítači popř. jedné lokální síti (LAN).

K ceně programů bude připočtena cena příruček, distribuční medium a distribuční náklady podle skutečnosti:

 Ostatní náklady - fakturovaná položka   cena (bez DPH) 
 Distribuční médium - CD  50,-
 Distribuční náklady (Poštovné, balné a režie)  dle skutečnosti