DOKUMENTACE SKA

 Odkaz   Datum   Poznámka 
 Mzdy 18.01.2013  Mzdy 
 Obecné 05.11.2008  (Obecná část dokumentace) 
 Finance 05.11.2008  (Účetnictví,pokladny,Kniha závazků a pohledávek) 
 Inventář 05.11.2008  Sklad a investiční majetek