Objednávka programů
(Tento formulář není určen k objednání upgrade)

  Název firmy
  Kontaktní osoba
  Ulice a číslo
  PSČ a místo
  IČO a DIČ
  Telefon a fax
  Mobil
  E-mail
  Adresa na obálku
   (Pokud je jiná než sídlo)

Objednáváme závazně na dobírku tyto programy za aktuální ceny:

 Název programu (modulu)  sólo počítač   síťová verze 
 Finance
 Sklad bez možnosti prodeje
 Prodejní sklad
 Majetek 
 Mzdy - bez omezení počtu zaměstnanců 
 Zakázky a nedokončená výroba
 Práce s cizími měnami
 Kancelář zdarma zdarma

 Název programu nebo balíku  sólo počítač   síťová verze 
 SKA - Standard 
 SKA - Komplet 

V případě síťové (LAN) verze programu dále specifikujeme:

 Počet stanic
 Objednáváme run-time

 Další sdělení

Nyní klepněte na tlačítko Odeslat. Pokud odeslání formuláře proběhne v pořádku, zobrazí se informace o tom, že Vaše objednávka byla bez potíží odeslána.

V opačném případě:
  • vyplněný formulář, prosím, vytiskněte a odfaxujte na číslo
    476 744 955 nebo
  • jej zkopírujte a vyplněný zašlete elektronickou poštou na adresu obchod@ska.cz.