SLUŽBY POSKYTOVANÉ FIRMOU SKA SOFTWARE

S programem SKA můžete využít kromě horké linky (viz kontakty ) i řadu placených služeb - instalaci programů, nastavení prostředí (konfigurace PC a tiskáren ...), zaškolení přímo ve Vaší firmě, jakož i odbornou pomoc při haváriích a případných chybách obsluhy.

Toho lze s výhodou využít např. při upgrade, zejména v síti nebo z verzí několik let starých, protože to zpravidla je spojeno s nutností kontroly dat, abyste měli jistotu, že vše funguje, jak má. Již jenom z tohoto důvodu se Vám programy SKA vyplatí.

CENY PRACÍ A SLUŽEB

Zde uvedené ceny platí od 1.5. 2014, účtujeme každou započatou půlhodinu, za návštěvu však minimálně 1 hodinu. V případě vzdálené pomoci účtujeme za každou započatou púlhodinu (na fakt, že se bude jednat o placenou službu, budete upozorněni před připojením). Všechny zde uvedené ceny podléhají základní sazbě DPH.

 Položka (práce) Cena
 Vzdálena pomoc (připojení k zákazníkovi pomocí programu TeamViewer)   500,- Kč/hod.
 Zaškolení obsluhy, konzultace u zákazníka (do 3 osob)   400,- Kč/hod.
 Zaškolení obsluhy, konzultace u zákazníka (nad 3 osoby)   500,- Kč/hod.
 Programátorské práce, reinstalace (dle charakteru)   500-600,- Kč/hod.
 Analytické práce, metodická pomoc  500,- Kč/hod.
 Oprava havarijních stavů, záchrana dat  500-600,- Kč/hod.
 Expresní příplatek za provedení prací mimo pořadí  100 %  z ceny práce 
 Cestovné  8 Kč/km 

Pokud je v ceníku uvedeno rozpětí sazeb, fakturovaná cena odpovídá skutečné obtížnosti provedené práce; pro orientaci uvádíme několik příkladů:

Programátorské a podobné práce:
500 Kč - programování, úpravy sestav (např. uživatelsky definovatelných), antivirová kontrola PC, nastavení volání programu apod.
600 Kč - analýza a řešení konfliktních situací mezi programy na PC, práce v síti LAN, konfigurace stanic v síti, optimalizace prostředí pro provoz používaných programů v síti, nastavení tiskáren případně dalších periferií a rekonfigurace nevhodně nastaveného počítače.

Opravy havarijních stavů a záchrana dat 600 Kč - zpětná rekonstrukce dat (vícekrát provedené uzávěrky, havárie počítače uprostřed práce...), vyhledávání uživatelských chyb (vícekrát pořízená nebo jinak chybně zadaná data...), selektivní rekonstrukce poškozené databáze, eliminace chyb hardware nebo jiného software na chod programů SKA...